Bài đăng

KỸ NĂNG GIAO TIẾP - ỨNG XỬ VỚI ĐỒNG NGHIỆP

Hình ảnh
  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO Nhiều bạn trẻ ngày nay đang gặp phải những khó khăn, xung đột khi giao tiếp và làm việc cùng với người khác tại nơi làm việc. Khóa đào tạo  Kỹ năng giao tiếp - ứng xử với đồng nghiệp  đem lại cho người học những kiến thức nền tảng về giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp trong môi trường thực tế làm việc tại doanh nghiệp. Qua đó, người học có cơ hội thực hành các kỹ năng giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp. Việc nắm vững các kiến thức và thực hành các kỹ năng cơ bản từ buổi học, sẽ giúp người học tự tin khi đối mặt với những tình huống khó khăn trong thực tiễn của công việc và tìm ra cách ứng xử hiệu quả, tạo lập một môi trường làm việc tốt đẹp, góp phần tạo nên văn hóa doanh nghiệp trong thời hội nhập. NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO – KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI ĐỒNG NGHIỆP PHẦN 1 – TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP -  Các rào cản trong giao tiếp             -  Những khác biệt về giới tính trong phong cách giao tiếp -  Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp - Cách tạo lập